Konsesjoner

Konsesjonssøknad Fåvang Transformatorstasjon

Vi har fått konsesjon for å bygge og drive en ny 66/22 kV transformatorstasjon ved Segalstad i Ringebu Kommune.
Konsesjonssøknaden finnes på NVE sine nettsider her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5205&type=A-1

Konsesjonssøknad ny 66kV linje

Vi har søkt NVE om konsesjon til å bygge ny 66kV kraftledning mellom Harpefoss kraftstasjon og Ringebu transformatorstasjon.
Konsesjonssøknaden finnes på NVE sine nettsider her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5086&type=A-1

footer-dekorasjon footer-dekorasjon