Driftsplanlegger Arild Romfog og nettsjef Johannes Bergum planlegger strømforsyningen rundt gondolens toppstasjon. Ett av leilighetsbyggene i trinn 1 i bakgrunnen.

Sikrere strømforsyning og større kapasitet i Hafjell-området

Publisert 19.04.2021

Siden utbyggingen i Hafjell startet på slutten av 80-tallet, er det totalt bygd over 3000 hytter og leiligheter. I tillegg til dette kommer utbygging av alpinanlegget, serverings- og overnattingssteder osv.


Ingen hadde nok sett for seg denne utviklingen da de første hyttefeltene ble etablert på slutten av 80-tallet. IOC sin avgjørelse 15. september 1988 om å tildele Lillehammer OL i 1994 ble startskuddet på en enorm utbygging. Etter over 30 år med konstant utvikling, er det fortsatt stor investeringslyst og mange planer.

Utbyggingen stiller store krav til strømforsyningen, både med hensyn til nødvendig kapasitet og omkoblingsmuligheter i feilsituasjoner. Effektbehovet pr. enhet er også stadig økende, bl.a. pga. elbilladere på flere og flere hytter. Dette som eksempel på hva økende elektrifisering av samfunnet innebærer i praksis.

På nordsiden av alpinanlegget, i området rundt gondolens toppstasjon, er det nå planlagt 700 - 1000 nye enheter. Mesteparten av dette er leiligheter. Strømnettet planlegges i dialog med utbyggerne og iht. deres planer. Som del av denne etableringen vil det bli bygget en ny høyspentforbindelse helt fra nede i bygda. Med denne høyspentforbindelsen legges det grunnlag for videre utbygging.

Også på sørsiden av alpinanlegget planlegges det flere nye felt. Det jobbes i disse dager med å se på løsninger for å forsterke forsyningen også opp til dette området. Også dette for å legge til rette for videre utbygging.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon