Rekordhøyt strømforbruk

Publisert 08.02.2021

Kulde, økt elektrifisering og stadig flere nettkunder fører til rekordhøyt strømforbruk


Den 6. februar målte vi tidenes høyeste belastning i vårt nett - 129,5 MW (megawatt). Den forrige rekorden var på 118,8 MW, og ble registrert 01.03.2018. Økningen tilsvarer 10.700 panelovner på 1000 W.

De siste 3 årene har vi fått nesten 1.700 nye nettkunder, en økning som hovedsakelig skyldes utbygging av fritidsboliger.

Kuldeperioden vi er inne i, økt bruk av hyttene under koronapandemien og økende elektrifisering av det norske samfunnet er viktige faktorer som forklarer det økte forbruket.

Økende forbruk betinger at vi løpende overvåker belastningen i nettet og gjør nødvendige forsterkninger, så vi kan levere en stabil og god strømforsyning til alle våre nettkunder. Den største enkeltinvesteringen er nå Fåvang trafostasjon, en utbygging som er estimert til 50 millioner. Trafostasjonen skal bygges som en totalentreprise. Etter planen skal kontrakt signeres i løpet av mars.

Også for landet som helhet har forbruket vært rekordhøyt i vinter, se nyhetssak fra Statnett.

Hjertestartere ved våre kontorer på Vinstra og Øyer

Hjertestarterne er montert utvendig i oppvarmet skap, og er dermed tilgjengelige for alle døgnet rundt, året rundt.
Les mer

Stilling ledig - Lærling energimontør

Vi søker energimontørlæring fra august 2021. Søknadsfrist: 24.02.2021
Les mer

Komfyren stod for 106 utrykninger i Innlandet i 2020

Brann- og redningsvesenet i Innlandet rykket i 2020 ut til 106 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.
Les mer

Oppdaterte standardvilkår

Standardvilkårene regulerer avtaleforholdet mellom nettkundene og Vevig som nettselskap.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon