Nytt navn og ny profil

Publisert 30.12.2020

Gudbrandsdal Energi Nett endrer fra nyttår navn til Vevig


Bakgrunnen for navneendringen er nye forskriftskrav, der det heter at "Nettselskapets foretaksnavn, andre forretningskjennetegn og varemerke skal utformes slik at nettselskapet skiller seg klart fra kraftleverandører og fra andre foretak i det integrerte foretaket."

Vi har brukt Krible for å hjelpe oss med prosessen med å komme frem til nytt navn og grafisk utforming. Omprofileringen vil være en løpende prosess, som vil pågå gjennom store deler av 2021. Først ute er ny logo og nye nettsider. Profilering på bygg, biler, klær osv. kommer etterhvert.

Animasjonen viser bakgrunnen for valget av Vevig-navnet.

Vevig sin betydning

Stilling ledig - Lærling energimontør

Vi søker energimontørlæring fra august 2021. Søknadsfrist: 24.02.2021
Les mer

Komfyren stod for 106 utrykninger i Innlandet i 2020

Brann- og redningsvesenet i Innlandet rykket i 2020 ut til 106 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.
Les mer

Rekordhøyt strømforbruk

Kulde, økt elektrifisering og stadig flere nettkunder fører til rekordhøyt strømforbruk
Les mer

Oppdaterte standardvilkår

Standardvilkårene regulerer avtaleforholdet mellom nettkundene og Vevig som nettselskap.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon