Ny driftssentral

Publisert 22.04.2021

Vi satte tidligere i uka i drift ny og moderne driftssentral.

En moderne driftssentral er avgjørende for å sikre en stabil strømforsyning og begrense konsekvensen av feil i nettet.

Med den nye driftssentralen og tilliggende systemer får vi bedre oversikt enn vi tidligere hadde. Dette gjør oss i stand til å handle raskere ved feil i strømnettet.

Den største fordelen med den nye driftssentralen er at den automatisk kan lokalisere feil, isolere/koble ut feilstedet og gjenopprette strømforsyningen på det friske nettet.

Vi har store forhåpninger til at den nye driftssentralen vil bedre leveringssikkerheten i vårt nettområde, til beste for alle nettkundene 😊

footer-dekorasjon footer-dekorasjon