Skogingeniør August Johan Evensen leder Vevig sin del av et spennende utviklingsprosjekt som skal bidra til færre strømbrudd forårsaket av trefall.

Kunstig intelligens forutser trefall

Publisert 06.08.2021

Et nytt system skal ved hjelp av kunstig intelligens kunne forutse trefall før de faktisk skjer.

Nesten 38 prosent av Norges landareal er dekket av skog, en skog som vokser som aldri før, med en årlig tilvekst som er mer enn dobbelt så høy i dag som for hundre år siden. Vegetasjon har i mange år vært den største enkeltårsaken til strømbrudd i Norge, med årlige KILE-kostnader på flere hundre millioner kroner, og nesten like store kostnader til skogrydding i og ved kraftlinjene.

eSmart Systems AS, NIBIO og fem nettselskaper samarbeider i forskningsprosjektet SkogRiskAI, som har som mål å utvikle en operasjonell løsning for lokal risikovurdering av tresikkerhet som nettselskaper kan bruke til prioritering og effektivisering av skogrydding langs kraftlinjer og planlegging av beredskap.

Vevig sin rolle i prosjektet er å bidra med skogfaglig kompetanse og datafangst (detaljerte/overlappende dronebilder av linjetraseer og tilstøtende vegetasjon ca. 30 meter ut fra linjene). Områdene som er tatt inn i prosjektet er nøye vurdert opp mot de utfordringene vi har her i Gudbrandsdalen: bratt terreng, stor granskog og områder med lauvskog.

Slik blir vegetasjonen langs linjene dokumentert

- Fordelen med dette prosjektet er at vi ved å studere 3D-bilder kan få oversikt over hvilke trær som kan utgjøre en trussel for kraftlinjene, sier August Johan Evensen. - Vi håper å bidra til et system som kan forutse et trefall før det faktisk skjer.

Bildene prosesseres for å bygge 3D-modeller av området langs linjene. 3D-modellene analyseres for å identifisere toppene av hver enkelte tre og estimere egenskaper som høyde og kronestørrelse. Bildene brukes også til å generere ortofoto for området, det vil si et sammensatt flybilde med de samme geometriske egenskapene som et kart.

Det skal på sensommeren/høsten i år tas nye bilder av de samme linjetraseene som ble kartlagt i fjor. Eventuelle kommende trefall, toppbrekk osv. skal også dokumenteres grundig. I sum skal dette gi før- og etterbilder av hvert eneste tre langs traseene, med en slik detaljeringsgrad at lengde og tykkelse på hvert tre kan måles eller estimeres.

Prosjektet kombinerer ulike datakilder som skogfaglige data, terrengdata, løsmassedata, klima- og værdata og nettspesifikke data til et verktøy som kan estimere og visualisere risiko for trefall langs linjene. Mer informasjon om prosjektet her.

Prosjektet avsluttes sommeren 2022.

Ny modell for nettariffer

Olje- og energidepartementet har nå vedtatt nye forskrifter med krav til nye nettariffer som gjelder fra 1. januar 2022.

Les mer

Vi søker Energimontør

Vi søker Energimontør til Øyer-avdelingen. Søknadsfrist: 26. august 2021
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon