Konsesjonssøknad Fåvang Trafostasjon

Publisert 31.01.2020

For å bedre forsyningssikkerheten i Fåvang- og Kvitfjellområdet planlegger vi bygging av en ny trafostasjon.

Det planlagte bygget vil ligne på Sør-Fron trafo (bildet) og vil bli plassert i området der høyspentlinjene krysser vegen opp mot Kvitfjell Vest.

Etablering av trafostasjonen krever konsesjon fra NVE. Konsesjonssøknad er oversendt og er tilgjengelig på NVE sine nettsider.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon