Fåvang trafostasjon vil ligne på Sør-Fron trafostasjon (bildet)

GE Nett investerer 50 millioner i ny trafostasjon på Fåvang

Publisert 25.09.2020

NVE ga nylig konsesjon for bygging av ny trafostasjon på Fåvang

For å bedre forsyningssikkerheten i midt-dalen, skal GE Nett bygge ny trafostasjon på Fåvang. Planlagt byggestart er våren 2021 og det beregnes en byggetid på 12 måneder.

I tillegg til å bedre forsyningssikkerheten, legger etableringen også til rette for fortsatt utbygging og vekst i Kvitfjell-området.

Den nye trafostasjonen blir bygd på baksiden på Fåvang, rett ved vegen som går opp mot Kvitfjell Vest og Varden. Kostnadsrammen for byggingen er hele 50 millioner. Nettsjef Johannes Bergum omtaler prosjektet som trolig den desidert største enkeltinvesteringen i Ringebu neste år.

GD omtalte saken 23. september.

Under ser man hvordan bygget, med en grunnflate på 425 m2, vil fortone seg. Det hellende taket vil følge terrenget rundt trafostasjonen.

Her finnes alle dokumenter knyttet til konsesjonssaken.

Hjertestartere ved våre kontorer på Vinstra og Øyer

Hjertestarterne er montert utvendig i oppvarmet skap, og er dermed tilgjengelige for alle døgnet rundt, året rundt.
Les mer

Stilling ledig - Lærling energimontør

Vi søker energimontørlæring fra august 2021. Søknadsfrist: 24.02.2021
Les mer

Komfyren stod for 106 utrykninger i Innlandet i 2020

Brann- og redningsvesenet i Innlandet rykket i 2020 ut til 106 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.
Les mer

Rekordhøyt strømforbruk

Kulde, økt elektrifisering og stadig flere nettkunder fører til rekordhøyt strømforbruk
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon