Forhøyet beredskap pga. kraftige vindkast i ettermiddag

Publisert 19.11.2021

Varsom.no varsler svært kraftige vindkast på oransje nivå i dag


Vår organisasjon er satt i forhøyet beredskap pga. varselet varsom.no har sendt ut om "Svært kraftige vindkast, oransje nivå" i dag. Vi forbereder oss på å håndtere feilsituasjoner forårsaket av trær som velter inn på våre linjer.

Vi presiserer at det er forbundet med livsfare å berøre ødelagte linjer og trær som ligger på linjene.

Vi er takknemlige om de som observerer trefall på linjene kontakter oss på vakttelefonen 61 29 46 99.

Vi ber om at alle sikrer løse gjenstander som kan bli tatt av vinden, og minner om at man kan følge feilsituasjoner på vårt avbruddskart, som alltid er oppdatert.

Her er det du bør vite om ny nettleie for 2022

Våre myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Hensikten med endringen er å bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen. Du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.


Les mer

Status ang. kraftige vindkast og strømbrudd

Vinden har til nå skapt problemer kun i Øyer- og Tretten området
Les mer

Det grønne skiftet krever stadig flere ladestasjoner for elbiler


Transportsektoren i Norge står for ca. en tredel av Norges utslipp av klimagasser. Reduksjon av utslipp fra denne sektoren, bl.a. gjennom en stadig større andel elektriske kjøretøy, er viktig for at Norge skal nå sine klimamål.

Les mer

Ny modell for nettariffer

Olje- og energidepartementet har nå vedtatt nye forskrifter med krav til nye nettariffer som gjelder fra 1. januar 2022.

Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon