Ladestasjonen på Fåvang under utbygging

Det grønne skiftet krever stadig flere ladestasjoner for elbiler

Publisert 12.11.2021


Transportsektoren i Norge står for ca. en tredel av Norges utslipp av klimagasser. Reduksjon av utslipp fra denne sektoren, bl.a. gjennom en stadig større andel elektriske kjøretøy, er viktig for at Norge skal nå sine klimamål.


I følge beregninger fra NAF må det bygges over 3.000 hurtigladere de neste fem årene for å holde tritt med utviklingen i elbilbestanden, og etterslepet er allerede betydelig. Stadig flere ladeoperatører bygger lynladere med høy effekt, og NAF peker på behovet for store ladestasjoner som kan lade et større antall elbiler samtidig. (Kilde: Energiteknikk 10.11.2021)

Mange ladestasjoner er allerede i drift i vårt nettområde og det etableres stadig nye. De største etableres naturlig nok langs E6. Ladestasjoner er nå under etablering i Øyer og på Fåvang, og det foreligger planer for nye ladestasjoner på Ringebu og Vinstra.

På Fåvang etablerer tre selskaper seg nå på samme område, med ladere som samlet krever en effekt på 5,4 MW. Sammenligner man med annen strømforsyning, tilsvarer dette effektbehovet for ca. 500 bolighus.

Store effektuttak i korte tidsrom skaper kapasitetsutfordringer for strømnettet, en generell utfordring som bransjen i fellesskap må løse. Dette er bakgrunnen for den nye forskriften for nettariffer som Olje- og Energidepartementet har vedtatt, og som blir gjort gjeldende fra nyttår. Hensikten er at den nye modellen skal bidra til å begrense behovet for investeringer i strømnettet. Forenklet kan man sammenligne strømnettet med en motorvei, som ikke bygges for å ta unna rushtrafikken uten kødannelse.

Bærekraft er en naturlig del av GE-konsernets strategiplan, og Vevig vil ta sin del av ansvaret for å gjennomføre det grønne skiftet.

Her er det du bør vite om ny nettleie for 2022

Våre myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Hensikten med endringen er å bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen. Du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.


Les mer

Status ang. kraftige vindkast og strømbrudd

Vinden har til nå skapt problemer kun i Øyer- og Tretten området
Les mer

Forhøyet beredskap pga. kraftige vindkast i ettermiddag

Varsom.no varsler svært kraftige vindkast på oransje nivå i dag
Les mer

Ny modell for nettariffer

Olje- og energidepartementet har nå vedtatt nye forskrifter med krav til nye nettariffer som gjelder fra 1. januar 2022.

Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon