Nettleie privat

Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til nettkundens uttakspunkt.Nettleien er lavere om sommeren enn om vinteren. Sommerperioden er fra 1. april til 1. oktober.

Nettariffer 2021

Fastbeløp
(kr./måned)
Nettleie vinter
(øre/kWh)
Nettleie sommer
(øre/kWh)
Hovedsikring t.o.m 40 A (32 A)

276

35,1232,87
Hovedsikring t.o.m 63 A (40 A)38335,1232,87
Hovedsikring t.o.m 125 A (80 A)70335,1232,87

Sikringsbegrensning for 400V-anlegg i parentes.

Avgifter til staten (inkludert i prisene over):
- Forbruksavgift: 20,86 øre/kWh
- Enovaavgift: 1,25 øre/kWh
- Merverdiavgift: 25 %

Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for privatkunder i vårt nettområde finner du her.

Byggestrøm

For byggestrøm kommer oppsett/nedtak og dagleie i tillegg til nettariff. Les mer om dette under Tjenestesatser.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon