Nettleie næring

Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens uttakspunkt. Nettleien er lavere om sommeren enn om vinteren, og sommerperioden er fra 1. april til 1. oktober.

Under følger oversikt over de vanligste nettariffene for næring med uttak fra Vevig sitt distribusjonsett. Prisene er oppgitt eks. merverdiavgift (25 %), evt. forbruksavgift (16,69 øre/kWh) og avgift til energifondet (800 kr/år pr. målepunkt).

Nettariffer 2021
- Distribusjonsnettet
- Regionalnett og produksjon

Nettariffer uten effektavregning

NettariffHovedsikring
(230V /400V)
Fastbeløp
(kr/måned)
Nettleie vinter
(øre/kWh)
Nettleie sommer
(øre/kWh)
N4A1max. 40A / 32A220,810,48,6
N4A2max. 63A / 40A30610,48,6
N4Bmax. 125A / 80A56210,48,6
N4Cmax. 250A / 160A1 07410,48,6
N4D1max. 63A / 40A153*8,6
N4D2max. 125A / 80A281*8,6
N4D3max. 250A / 160A537*8,6

* N4D1, N4D2 og N4D3 er sesongtariffer som kan benyttes i perioden 1. april til 1. oktober. Det tillates inntil 500W uttak som vedlikeholdsvarme utenfor perioden. Uttak utover dette vil medføre at abonnementet avregnes etter normal helårstariff for siste år.

Nettariffer med effektavregning

NettariffEffekt-avregningFastbeløp
kr/mnd
Effekt
kr/kWmnd
Nettleie vinter
(øre/kWh)
Nettleie sommer
(øre/kWh)
N3Glidende årsmax2 04829,56,304,20
N3HGlidende årsmax 22 kV2 04826,22,000,70
N3mEffekt-avregning pr. mnd.2 04855,96,30

4,20

N3HmEffektavregning pr.mnd. 22 kV2 04852,42,00

0,70


Tariff N3 og N3H: Høyeste effekttopp fra hver måned ganges med månedens vekttall. Gjennomsnittet av de tre høyeste vekttallsjusterte månedseffektene siste 12 mnd utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.

Tariff N3m: Høyeste effekttopp fra hver måned multiplisert med månedens vektall utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.

Vekttall for effekttariffer

JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
1,01,00,90,80,70,60,60,70,80,91,01,0


Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for næringskunder i vårt nettområde finner du her.

Nettariffer for tidligere år:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017

footer-dekorasjon footer-dekorasjon