Skoleinformasjon

Vevig tilbyr gratis energi- og elsikkerhetsinformasjon for 7. og 10. klasse i vårt forsyningsområde. All undervisning foregår på Energisenteret på Hunderfossen. Undervisningen er gratis, og Vevig dekker busstransporten til og fra Energisenteret.

Om Energisenteret
Energisenteret ligger i Hunderfossen Familiepark og har siden starten i 1990 undervist titusenvis av skoleelever og studenter. I tillegg til undervisningen i vinterhalvåret, mottar Energisenteret årlig ca. 100.000 besøkende i sommersesongen.

Energisenteret er et opplevelses- og informasjonssenter for kraftbransjen i Norge og har som målsetting å bidra med informasjon, fakta og opplevelser om energi for å gjøre publikum mer energibevisste i forhold til eget og fellesskapets ressursbruk.

Utfyllende informasjon og bestilling
På Energisenterets nettsider (menypunktet Skole) finnes utfyllende informasjon om undervisningsopplegget. Der finnes også en bestillingsløsning, som brukes for å avtale besøk. Vi ønsker alle elever og lærere velkommen til en spennende og lærerik dag på Energisenteret!

footer-dekorasjon footer-dekorasjon