Det lokale eltilsyn

Vevig er gjennom Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn pålagt å følge opp elsikkerheten i alle elektriske anlegg som forsynes fra vårt distribusjonsnett.

Formålet med forskriften er at tilsynet skal "..... utøves på en uavhengig og betryggende måte, med sikte på å etablere, vedlikeholde og utvikle forsvarlig elsikkerhet." Tilsynsarbeidet følger opp krav i flere forskrifter hjemlet i Eltilsynsloven.

Vevig har en ambisjon om at det daglige tilsynsarbeidet skal bidra til stadig bedre elsikkerhet hos alle nettkunder. Sentrale stikkord for arbeidet:
- Kontroll av private elanlegg
- Kontroll av elanlegg hos næringskunder, med fokus på kundenes interne rutiner
- Informasjon og forebyggende arbeid
- Oppfølging overfor elektroinstallatører

Elsikkerhetsportalen finner du utfyllende informasjon om elsikkerhet.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon