Bekymringsmelding

Det lokale eltilsyn (DLE) fører tilsyn med alle anlegg som forsynes fra Vevig iht. Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn.

Tilsynet er i stor grad risikobasert, men det legges også andre kriterier til grunn for utvelgelse av de anleggene som blir kontrollert.

Har du observert farlige forhold som du mener vi bør kjenne til, setter vi pris på om du gir oss tilbakemelding på dette skjemaet.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon