Planlagte strømbrudd

Berørte nettkunder er varslet på SMS. Har du ikke mottatt SMS vennligst ta kontakt med oss på tlf. 61 29 46 00 eller på post@vevig.no

Tirsdag 19. januar 2021 - Gålå Fjellandsby med flere
På grunn av tilknytning av ny nettstasjon blir det strømstans fra kl. 09:00 - ca. kl. 14:00

Onsdag 20. januar 2021 - Liene Skule
På grunn av omlegging av lavspentnettet blir det strømstans fra kl. 09:00 - ca. kl. 14:00.

Vårt Avbruddskart finner du her


Tilbud om varsling til kraftleverandører:
Kraftleverandører kan få direkte melding på e-post om planlagte utkoblinger i nettet. Dette kan bestilles ved å kontakte oss på post@vevig.no

footer-dekorasjon footer-dekorasjon